30 Tháng Chín, 2020

Đề xuất công tác tuyển sinh trường quân sự năm 2018

Để làm tốt công tác tuyển sinh quân sự năm 2018, Trung tướng Phạm Hồng Hương đã yêu cầu Ban Tuyển sinh trường đại học ...
Posted in Giáo Dục

Mở rộng cơ hội nghề nghiệp với khoa Đào tạo quốc tế

Hiện nay một số trường Đại học, Cao đẳng đang mở rộng thêm các ngành mới để thu hút thêm lượng thí sinh đăng ký ...
Posted in Giáo Dục

Những nét đổi mới trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018

Năm 2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những thay đổi mới trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng. Các trường ...
Posted in Giáo Dục