1 Tháng Mười, 2020

Lợi ích của việc đưa môn Văn vào xét tuyển khối ngành Y

  Nhận thấy những lợi ích của việc đưa môn Văn vào xét tuyển khối ngành Y. Trong hội nghị Hội đồng Hiệu trưởng các ...
Posted in Giáo Dục

Thay đổi chương trình giảng dạy môn Toán THCS

Theo những thay đổi của sách giáo khoa ở khối trường THCS kéo theo những thay đổi trong phương pháp giảng dạy các môn học. ...
Posted in Giáo Dục

TP.HCM lớp 10 công lập không đủ chỗ

Trường công lập những trường của nhà nước do nhà nước (trung ương hoặc địa phương) đầu tư kinh phí về cơ sở vật chất ...
Posted in Giáo Dục