15 Tháng Sáu, 2024

Góc giải đáp thông tin sâu răng có phải đi nghĩa vụ không?

Trước khi đi nghĩa vụ quân sự bạn cần kiểm tra sức khỏe, vậy nếu bị sâu răng có phải đi nghĩa vụ không là ...
Posted in Pháp Luật